Odkup kmetijskih pridelkov

Domov > Storitve > Odkup kmetijskih pridelkov

ODKUPUJEMO:

  • mleko
  • poljske pridelke
  • mlado pitano govedo (bike, telice), teleta
  • krave za zakol (izvoz Italija)
  • oglje
 


    Zagotovljeni najboljši tržni pogoji!


     Kmetom plačujemo točno na dan zapadlosti odkupa.

 

 

 

 

Vse informacije vam nudimo na tel. št. 07 34 81 511 in na:

ZE Trebnje
ZE Mokronog – Trebelno
ZE Šentrupert – Mirna
ZE Veliki Gaber
ZE Dobrnič – Velika Loka
ZE Žužemberk
ZE Dole
  07 34 81 512 ali 031 800 522
031 800 521
031 800 521
031 800 342
031 800 523
041 219 551
01 8963 193

  Odkup kmetijskih pridelkov
 

 

Iz kmetijske dejavnosti ustvarimo tretjino prihodka, ta pa je pomemben tudi z vidika sodelovanja s kmeti. Zadruga letno od kmetov odkupi 6.000 glav živine, ki jo nato proda naprej. Kmet dobi plačilo na dan zapadlosti odkupa – ne glede na to, ali je zadruga že prejela denar od prodaje.

S korektnim odnosom vzpostavljamo zaupanje in trdno sodelovanje med kmeti in zadrugo.

Letno odkupi zadruga 25 milijonov litrov mleka, katerega proda 40% v Ljubljanske mlekarne in 60% v Italijo. Nekoč nam je pomemben prihodek prinašal krompir, danes pa ga kmetje pridelajo le 200 ton. Poljedelstvo se je bistveno skrčilo, zato pa se je povečal obseg živinoreje.

Zadruga deluje v korist članov in jim stoji ob strani. Med drugim tudi opozarja na številne težave, s katerimi se srečujejo kmetje.

Jutri na jedilniku
Sobota, 24.10.2020
1.Golaževa juha, sadje2.Naravni zrezek, dušen riž, solata3.
Akcijski katalog
Prelistajte naš najnovejši akcijski katalog:

Kontaktni obrazec